Pořadatelé

Česká společnost pro léčbu rány
ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Pardubickou nemocnicí (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
 

 

Organizační výbor

doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (předsedkyně)
prim. MUDr. Ivo Bureš
MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D.
MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D.
plk. MUDr. Radek Doležel, Ph.D.
MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.
Mgr. Markéta Koutná, Ph.D.
Ing.  Marie Krausová
MUDr. Vojtěch Mezera, Ph.D.
Bc. Hana Pekárková 
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.  
MUDr. Robert Ston
MUDr. Jan Stryja, Ph.D.
Mgr. Lenka Šeflová
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.