Registrace k aktivní účasti

Volná sdělení budou prezentována formou přednášek a posterů. Autoři si v registračním formuláři mohou zvolit prefovanou formu prezentace. O zařazení prezentace do programu a její formě rozhodne organizační výbor kongresu.

Abstrakty budou publikovány v elektronickém sborníku, který obdrží všichni účastníci kongresu.

Abstrakt lze nahrát po přihlášení do sjezdového registračního systému (tlačítko níže) prostřednictvím formuláře „Registrace k aktivní účasti“.
 

Důležité termíny

Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti: do 10. prosince 2022
Rozeslání rozhodnutí o přijetí a formě prezentace: do 20. prosince 2022

Pokyny pro autory abstraktů

  • abstrakt lze zaslat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce
  • akceptované formáty: doc, docx, odt, rtf; název souboru musí obsahovat příjmení autora bez diakritiky
  • maximální délka textu: 300 slov (bez názvu abstraktu, jmen autorů, jejich pracovišť a případné grantové podpory)
  • pokud to charakter prezentované práce a obsah abstraktu dovoluje, abstrakt by měl být členěn na úvod, metodiku, výsledky a závěr
  • pokud se jedná o kazuistiku, prosíme o uvedení stručné anamnézy, provedených vyšetření a terapeutických postupů vztahujících se k danému problému
  • abstrakt nesmí obsahovat grafy, tabulky, obrázky a odkazy na odborné a literární zdroje
  • na konci textu může být uvedena případná podpora prezentované práce (grant, projekt apod.)
  • šablona abstraktu ke stažení