Pozvání

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás pozvali k účasti na tradičním XXI. celostátním kongresu České společnosti pro léčbu rány s mezinárodní účastí, který se tradičně koná v malebném městě Pardubice v prostorách místní univerzity.

Cílem této multidisciplinární odborné akce je představení péče o pacienta s ránou napříč zdravotnickým systémem. Nosné téma letošního ročníku je „Nehojicí se rány v kontextu systémových změn ve zdravotnictví“.

Odborný program konference bude sestaven jak z vyzvaných, tak i z přihlášených sdělení. Budou uspořádány mnohé workshopy, které prohloubí Vaše praktické dovednosti. V plánu je i panelová diskuze na téma „Aktuální trendy v právu, legislativě a kompetencích“.

Využijeme také jedinečné příležitosti účasti nově zvolené předsedkyně EPUAP prof. Pokorné, abychom se v bloku věnovaném dekubitům seznámili s posledními trendy a doporučenými postupy v jejich léčbě.

Jako tradičně se budeme zabývat problematikou a novými poznatky v léčbě diabetické nohy, onkologických ran a využití nových technologií v péči o nemocné s ránou. 

Věříme, že kongres svou odborností přispěje k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci, ale především povede ke zkvalitnění profesní činnosti.
Těšíme se na setkání s Vámi v Pardubicích!

Za organizační a programový výbor kongresu
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D., předsedkyně ČSLR

Záštity

Kongres se koná pod záštitou JUDr. Martina Netolického, Ph.D., hejtmana Pardubického kraje, a prof. Ing. Libora Čapka, Ph.D., rektora Univerzity Pardubice.

Důležité termíny

 • Registrace k aktivní účasti (zaslání abstraktu): do 10. prosince 2022
 • Oznámení o přijetí do programu: 20. prosince 2022
 • Registrace se sníženým registračním poplatkem: do 6. ledna 2023
 • Kongres: 26.–27. ledna 2023

Hlavní téma kongresu

 • nehojicí se rány v kontextu systémových změn ve zdravotnictví

Podtémata

 • aktuální trendy v právu, legislativě a kompetencích
 • nové poznatky v léčbě diabetické nohy
 • sekce mladých výzkumníků a kliniků v péči o rány
 • sekce dekubitů
 • komplexní péče u stavů komplikujících nehojicí se rány (flebologie, lymfologie, kompresivní bandáže etc.)
 • rány v onkologii
 • péče o pacienta s ránou napříč zdravotnickým systémem (domácí péče, akutní lůžková péče, paliativní péče)
 • požadavky na komplexní péči o kůži v okolí rány (macerace, hyperkeratóza)